Ontsluiten van vezelgrondstoffen

Omschrijving: 

[definitie]
Om celstof uit hout te winnen, moeten de houtvezels worden ontsloten.

[toelichting]
Het ontsluiten van de vezel gebeurt chemisch. Van mechanische vervaardigde pulp wordt houthoudend papier gemaakt, chemisch ontsloten vezels vormen de basis voor houtvrij papier.

[milieueffect]
Er zijn twee hoofdvormen van ontsluiten: mechanisch of chemisch. Er bestaat echter ook een tussenvorm. Mechanisch ontsloten pulp wordt wel houthoudend genoemd, chemisch ontsloten pulp houtvrij. Houthoudend is een misleidende term en slaat eigenlijk op de aanwezigheid van lignine.
Hout bestaat behalve uit vezels ook uit lignine. Lignine zorgt voor de verbinding van de vezels in de boom en moet dus verwijderd of behandeld worden om celstof te kunnen maken.
Celstof, an sich, staat eigenlijk alleen voor chemisch ontsloten vezels; toch worden hier ook kort de mechanische ontsluitingsvormen behandeld.