Looprichting

Omschrijving: 

De looprichting van papier ontstaat op de papiermachine. De dunstof (of vezelbrij) wordt via de stofoploop gelijkmatig op de zeef, die als een lopende band voortdurend doorloopt, gespoten. Door de voorwaartse beweging richten de vezels zich merendeels in de looprichting van de zich vormende papierbaan.

Als van een vel papier de vezels in de lengterichting van het papier liggen, heet het langlopend. Als ze daarentegen in de breedterichting van het papier liggen wordt dat breedlopend genoemd.
De looprichting van het papier speelt een belangrijke rol bij het drukken in verband met sluitwerk van het drukwerk en de afwerking.