Dunstof

Omschrijving: 
Nadat de dikstof is gereinigd, wordt de dikstof sterk verdund voordat het naar de stofoploop wordt geleid. De dan ontstane brij wordt dunstof genoemd.