Karton

Omschrijving: 

Karton is papier met een hoog gewicht per m2. Gewoonlijk spreekt men van karton vanaf 170 gram/m2 tot ongeveer 600 gram/m2 en van bord als het gewicht hoger is dan 600 gram/m2.
Het grafisch karton kan worden ingedeeld in: grijskarton, (on)gestreken duplex, (on)gestreken triplex, (on)gestreken chrome coat en sulfaatkarton.