Glyoxaal

Omschrijving: 
[definitie]
Glyoxaal (formele naam ethaandial) is een natsterktemiddel wat ook gebruikt word in papiercoatings.

[toelichting]
In de papierfabricage gebruikt men het om de sterkte van nat papier te verbeteren of om coatings van papier waterbestendig te maken. Het wordt gebruikt in textielveredeling, om katoen en andere cellulosevezels kreuk- en krimpbestendiger te maken. Het vindt ook toepassing in vochtbestendige lijmen en kleefmiddelen.
Glyoxaal zorgt ervoor dat zetmelen een netwerk vormen in het papier. Hierdoor behoudt het zijn sterkte als het nat wordt.

[milieueffect]
Glyoxaal wordt aangemerkt als carcinogeen cat. 3B (mogelijk carcinogeen), het is schadelijk bij inademing, is irriterend voor de ogen, de luchtwegen en de huid, kan overgevoeligheid bij contact met de huid veroorzaken en verder zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten. Glyoxaal kan een explosief mengsel vormen in de lucht. Glyoxaal moet in het donker worden opgeslagen omdat het anders een polymeer vormt.