Glycoluril

Omschrijving: 
(zie ook: antislijmmiddel)

[definitie]
Glycoluril is een biocide dat wordt gebruikt om slijmvorming door bacteriegroei te voorkomen in zowel de pulp als in het proceswater.

[toelichting]
Tijdens de productie van papier speelt water een belangrijke rol. Houtpulp, de belangrijkste grondstof, wordt opgelost in water en daarna over een zeefdoek verdeeld zodat het water weer weg kan vloeien. Vervolgens wordt nog zoveel mogelijk resterend water uit het papier geperst waarna het papier wordt verwarmd en gedroogd. In dit ‘natte proces’ bestaat de kans op slijmvorming door micro-organismen, waardoor het proces en de apparatuur verstoord kunnen raken. Antislijmmiddelen, zoals gycoluril, voorkomen deze slijmvorming.

[milieueffect]
Glycoluril is schadelijk voor de mens als het ingeslikt wordt. In het milieu kan het zijn werking als biocide voortzetten en kan het giftig zijn voor organismes in waterige omgevingen. Het kan ook fungeren als bron voor stikstof, en wordt soms ingezet als meststof. Het is echter onwaarschijnlijk dat hierdoor eutrofiëring optreedt aangezien glycoluril een biocide is en het slecht oplost in koud water.