Droogsectie

Omschrijving: 
[definitie]
De droogsectie is een onderdeel van het papierproductieproces in een papiermachine. Het is het derde onderdeel in serie, en het dient om de laatste resten water aan het papier te onttrekken.

[toelichting]
Een groot deel van het water is bij de perssectie uit het papier verwijderd. De laatste resten vocht worden uit het papier verwijderd in de droogsectie. In tegenstelling tot een absorptiemechanisme wordt er in de droogsectie gebruikgemaakt van verhitte rollers die het water doen verdampen uit het papier. De verwarmde rollen draaien hoe verder het papier komt steeds iets langzamer om te compenseren voor het lichte krimpen van het papier. De droogsectie is meestal geheel afgesloten zodat de warmte beter behouden blijft. In essentie is de droogsectie een grote oven, waarin het papier meerdere malen rondgeleid wordt.

[milieueffect]
Deze stap kost relatief veel energie. Het energieverbruik is te verminderen door ervoor te zorgen dat de perssectie al het grootste gedeelte van het water verwijderd heeft, of door het systeem zelf efficiënter te maken, door bijvoorbeeld een beter contactoppervlak van het papier met de verwarmde rollers te verzorgen.