CRMP (Chemi Refiner Mechanical Pulp)

Omschrijving: 
De vijfde ontsluitingsvorm van mechanisch ontsluiten is CRMP, chemical refiner mechanical pulp. Dit is eigenlijk een tussenvorm tussen mechanisch en chemisch ontsluiten.
Bij het CRMP-proces worden de chips in een vóór de RMP-refiner geplaatste menger chemisch voorbehandeld met sulfiet of bisulfiet. Daardoor kan ook hardhout worden verwerkt, wat een vezel oplevert van een redelijke sterkte.
Het rendement is daarentegen lager en het afvalwater wordt meer verontreinigd.