Buigstijfheid/buigweerstand

Omschrijving: 
[definitie]
De buigstijfheid (of: buigweerstand) is een sterkte-eigenschap van papier die een indicatie geeft van de stijfheid of (on)buigzaamheid van het papier.

[toelichting]
De stijfheid van papier of karton is van groot belang bij drukwerk dat gevouwen moet worden, zoals bij de vervaardiging van omslagen van boeken, folders of verpakkingen. De looprichting van het papier speelt een belangrijke rol bij de buigstijfheid: vouwen evenwijdig aan de looprichting stuit op veel minder weerstand dan vouwen haaks op de looprichting. Voor meting van de stijfheid van een papiersoort bestaan diverse normen, waaronder ISO 2493 en bijbehorende meetapparatuur. Een groter getal duidt op een hogere buigweerstand/stijfheid.

[milieueffect]
Een juiste papierkeuze op basis van gewenste en/of voorgeschreven papiereigenschappen voorkomt onnodig materiaalverbruik.
De buigstijfheid wordt beïnvloed door de receptuur, dikte en de looprichting van het papier.