Antislijmmiddelen

Omschrijving: 
[definitie]
Antislijmmiddelen (‘fungiciden’) worden toegepast om slijmvorming door bacteriegroei te voorkomen in zowel de pulp als in het proceswater.

[toelichting]
Tijdens de productie van papier speelt water een belangrijke rol. Houtpulp, de belangrijkste grondstof, wordt opgelost in water en over een zeefdoek verdeeld zodat het water weer weg kan vloeien. Vervolgens wordt nog zoveel mogelijk resterend water uit het papier geperst waarna het papier wordt verwarmd en gedroogd. In dit ‘natte proces’ bestaat de kans op slijmvorming door micro-organismen, waardoor het proces en de apparatuur verstoord kunnen raken. Antislijmmiddelen, zoals bijvoorbeeld methyleendithiocynaat, voorkomen deze slijmvorming.

[milieueffect]
Antislijmmiddelen bestaan in vele chemische samenstellingen. De EU-landen hebben verschillende toelatingscriteria. In Nederland zijn ze gecategoriseerd en al dan niet toegelaten onder Product Type 12 (PT12) van het Beleidsprogramma Biociden, opgesteld door de ministeries van VROM, SZW, VWS, LNV, EZ, V&W en Justitie voor de periode tot het jaar 2015 waarin de Europese Biocidenrichtlijn gerealiseerd zal zijn.