Methyleendithiocyanaat

Omschrijving: 

[definitie]
Methyleendithiocyanaat (CH2(SCN)2) is een oranje gekleurd kristal dat gebruikt wordt als biocide.

[toelichting]
Methyleendithiocyanaat is een relatief goedkope biocide. Het kan gebruikt worden als antislijmmiddel. Het doodt algen, bacteriën en andere micro-organismes. Het lost echter maar weinig op in water, en ontleedt ook langzaam.

[milieueffect]
Deze stof is schadelijk voor mens en milieu en erg giftig. De stof kan zowel door de huid, als via ademhaling opgenomen worden. Hoge concentraties kunnen dodelijk zijn voor de mens. De schade aan het milieu komt vooral doordat het organismes zoals algen kan doden, die nodig zijn voor andere organismes om te overleven. In voldoende hoge concentraties kan het ook giftig zijn voor grotere organismes zoals vissen.