Waterbehandelingsmiddelen

Omschrijving: 
[definitie]
Waterbehandelingsmiddelen zijn stoffen die gebruikt worden om water, gebruikt in het pulpproces, geschikt te maken voor de papierproductie. Onder waterbehandeling valt ook het bewerken van afvalwater zodat het minder schadelijk is of opnieuw gebruikt kan worden.

[toelichting]
Micro-organismen in het water kunnen veel problemen met zich meebrengen in de papierproductie. Hierom wordt het water voorbehandeld met antislijmmiddelen en bestrijdingsmiddelen om deze micro-organismen te doden.
De hardheid (hoeveelheid kalk opgelost) van het water kan ook problemen met zich meebrengen als de kalk neer gaat slaan en leidingen blokkeert. Om het water te ontharden wordt het over ionenwisselaars heen geleid. Ook het regelen van de pH gebeurt met waterbehandelingsmiddelen.

[milieueffect]
Nieuwe technologieën kunnen veel betekenen voor de waterbehandeling, helemaal als deze de hoeveelheid water die opnieuw gebruikt wordt kan vergroten. Ook het verminderen van de hoeveelheid biociden die gebruikt worden in de waterbehandeling is een punt van aandacht.