Water

Omschrijving: 

[definitie]
Water is  belangrijk in zowel het pulp- als het papierproductieproces.

[toelichting]
Water zorgt er tijdens het papierproductieproces voor dat de vezels zich gelijkmatig over de papierbaan verdelen. In de stofvoorbereiding wordt de vezelconsistentie gebracht op 0,5-1%. Deze verdunning is noodzakelijk om een goede doorzicht of egale vezelverdeling van het te maken papier te realiseren. Vervolgens wordt de papierbaan in de papiermachine bij hoge snelheid ontwaterd tot ca. 20% om papiervorming tot stand te brengen. Papier bevat, afhankelijk van de papiersoort, uiteindelijk na droging altijd nog zo’n 4 tot 10 procent water. Het zorgt met waterstofbruggen voor verbindingen tussen de papiervezels: papier zonder water valt als stof uit elkaar.
Water zorgt er bovendien voor dat de papiervezels efficiënt kunnen worden gemalen.

[milieueffect]
Water wordt bij de productie van papier voor het merendeel gebruikt in een gesloten circuit, waardoor vervuiling tot het uiterste minimum wordt beperkt.