Stro

Omschrijving: 
[definitie]
Stro bestaat uit de gedroogde stengels van allerlei graansoorten. Deze stengels kunnen gebruikt worden als vezelbron voor de papierproductie.

[toelichting]
Vezels die zijn gewonnen uit stro zijn heel transparant en hard, maar niet erg sterk of taai. De strocelstof is heel geschikt om te gebruiken in de vezelbrij voor aquarelpapier. Verder kunnen de anorganische componenten (mineralen die stro geschikt maken als diervoeder) problemen opleveren bij het recyclen van afvalstromen in het ontsluitingsproces.

[millieueffect]
Het is uitermate goedkoop op stro te produceren, gezien het een bijproduct is van de graanproductie. Hierdoor concurreert het ook niet met de voedselproductie, aangezien de gewassen geen plaats innemen van voedselproducerende gewassen. De graangewassen groeien veel sneller dan bijvoorbeeld bomen, waardoor er veel minder grond nodig is voor dezelfde hoeveelheid cellulose. Niet al het stro kan geoogst worden, een deel van de planten blijf staan om erosie tegen te gaan.