Pre consumer waste

Omschrijving: 
[definitie]
Pre Consumer Waste, of ook wel mill broke genoemd, is afval dat direct afkomstig is van de papier- en kartonmachines.

[toelichting]
Pre consumer waste is papierafval in de vorm van snijafval dat direct afkomstig is vanuit de papierfabriek. Omdat dit afval binnen de fabriek ontstaat en de fa briek ook niet verlaat, gaat het hier technisch gezien niet om recycling maar over een verantwoord gebruik van grondstoffen. Deze verwerking is al zo oud als de papierindustrie zelf.

[millieueffect]
Het hergebruiken van pre consumer waste wordt in nagenoeg alle papierfabrieken toegepast omdat het relatief goedkoop is en hierdoor minder grondstoffen nodig zijn voor de productie van papier. Het verhogen van de efficiëntie van het papierproductieproces (en dus het verlagen van de hoeveelheid pre consumer waste) is nog steeds nuttig, omdat dit minder energie kost. De vezels uit de pre consumer waste worden namelijk nogmaals door het papierproductieproces geleid.