Post industrial waste

Omschrijving: 
[definitie]
Post industrial waste (PIW) is al dan niet bedrukt papier van kantoren, winkels, diensten en industrie. Het is de afvalstroom die tot standkomt door de productie van secundaire producten.

[toelichting]
Onder post industrial waste valt al het papierafval wat vanuit de industrie komt maar nog steeds geschikt is voor hergebruik. Hierbij valt te denken aan het aval van drukkerijen, enveloppenfabrieken en snijafval van papiergroothandels.

[millieueffect]
De hoeveelheid post industrial waste is te verminderen door een nauwe samenwerking tussen de producent (de papierfabrieken) en de industrie welke producten maakt van het papier. Door bijvoorbeeld papier op het juiste formaat aan te leveren zou de hoeveelheid snijafval afnemen. Het is echter vaak gemakkelijker om op een standaard formaat het papier aan te leveren, waardoor in de praktijk dit soort besparingen zelden doorgevoerd worden.