Post consumer waste

Omschrijving: 
[definitie]
Post consumer waste (PCW) is het afvalpapier dat door eindconsumenten geproduceerd wordt. Dit is papierafval dat ontstaat zonder dat er verdere producten van gemaakt worden.

[toelichting]
Post consumer waste is bedrukt papier, afkomstig van huishoudens, dat geschikt is voor hergebruik. Hierbij valt te denken aan oude kartonnen dozen, kranten, folders etc.

[millieueffect]
Deze afvalstroom is veruit de grootste. Ongeveer 35 gewichtsprocent van al het huishoudelijk afval voor recycling is papier. Het niet recyclen van papier heeft dus ook een gigantische impact op de hoeveelheid afval dat een huishouden produceert. Aan de andere kant heeft iedere verbetering op de scheiding of recycling van post consumer waste ook een grote invloed.