Polyethyleenimine

Omschrijving: 

[definitie]
Polyethyleenimine is het polymeer dat gemaakt wordt uit het monomeer ethyleenimine.

[toelichting]
Polyethyleenimine is een kationisch (positief geladen) polymeer zodra het in oplossing met water word gebracht. Polyethyleenimine kan voorkomen als lange keten, of als sterk vertakte keten, afhankelijk van het productieproces. In de papierindustrie wordt het middel gebruikt als retentiemiddel.

[milieueffect]
Het polymeer  is niet heel erg schadelijk, maar het monomeer waarvan het gemaakt is (ethyleenimine of aziridine), is giftig, schadelijk voor het milieu en inademen van dit monomeer kan een longoedeem veroorzaken. Het is ook carcinogeen en mutageen.