Polyamine

Omschrijving: 

[definitie]
Polyamines zijn organische stoffen met meerdere amino (NH2) groepen. In de papierindustrie bedoelt men hier een polymeer bestaande uit dimethylamine en epichloorhydrine.

[toelichting]
Dit polymeer wordt gebruikt om een overschot aan negatief geladen deeltjes in de papierpulp te neutraliseren, polyamine is een sterk positief geladen polymeer. Vooral in neutrale of basische pulp is dit soms nodig. In tegenstelling tot aluin is de lading van dit polymeer bijna niet afhankelijk van de pH, wat het bepalen van de juiste concentratie gemakkelijker maakt.

[milieueffect]
De grondstoffen van het dimethylamine- en epichloorhydrine-polymeer zijn beiden erg gevaarlijk. Beide zijn erg brandbaar, en epichloorhydrine is giftig. Dimethylamine is corrosief. Het polymeer, gemaakt van deze monomeren vertoont deze eigenschappen niet meer.