pH-waarde

Omschrijving: 
[definitie]
De zuurgraad van een waterige oplossing wordt uitgedrukt in een pH-waarde. De schaal loopt van pH0 tot pH14, waarbij een oplossing met een lagere pH dan 7 zuur is en met een pH hoger dan 7 basisch. Een oplossing met een pH van 7 wordt als neutraal beschouwd, dus niet basisch en niet zuur.