PCC (precipitated calcium carbonate)

Omschrijving: 
[definitie]
Precipitated calciumcarbonaat is het zout calciumcarbonaat dat door een neerslagreactie verkregen is. Precipitated is het Engelse woord voor neergeslagen. PCC komt ook voor als ketelsteen in waterleidingen.

[toelichting]
Begin jaren negentig van de vorige eeuw werd PCC ingezet in vulstof als vervanger van het tot dan toe gebruikte gewone krijt. PCC is een chemisch product met als voordeel dat zowel de vorm en grootte als de witheid heel precies kan worden vastgelegd tijdens het productieproces. Hiernaast bestaat krijt ook uit verschillende zouten (waaronder calciumcarbonaat) en is de chemische samenstelling niet altijd constant. De deeltjes waar het gewone krijt uit bestaat zijn ongelijk van grootte en onregelmatig van vorm, dit komt doordat kalk via maling in een poeder omgezet wordt, wat ervoor zorgt dat de deeltjes niet allemaal even groot zijn
Het conventionele krijt, zoals het tot dan toe werd gebruikt, bestaat uit deeltjes die onregelmatig van vorm en grootte zijn. PCC daarentegen bestaat uit kristallen met praktisch dezelfde grootte, en zijn stervormige van structuur. Net als kalk kan PCC zuren neutraliseren, wat de levensduur van het papier ten goede komt.
De vorm van de PCC-deeltjes heeft als voordeel dat de deeltjes zich minder dicht aan elkaar hechten dan de gewone krijtdeeltjes, waardoor het papier een hoger volume krijgt. Ook de stijfheid is hoger en de opaciteit is groter door de weerkaatsing van de kristallen.

[milieueffect]
Net als kalk is PCC een relatief onschuldige stof, zonder grote gezondheids- of milieurisico’s.