Oud papier

Omschrijving: 
[definitie]
Oud papier is het verzamelde ‘post user’ papier dat kan worden hergebruikt als grondstof voor de fabricage van nieuw papier.

[toelichting]
Het gescheiden inzamelen van oud papier, zoals reclamefolders, vormt voor de papierindustrie een belangrijke bron van herbruikbare grondstoffen. Het oud papier bevat namelijk vezels, die gemiddeld nog zesmaal opnieuw kunnen worden gebruikt om papier te vervaardigen. Hierna zijn de vezels gemiddeld te kort om nog bruikbaar te zijn. Het papierafval wordt gereinigd en gesorteerd en daarna vervezeld. Vervolgens volgt de dikstofreiniging en de ontinkting. Tot slot volgt het dispergeren en het bleken.
Omdat papiervezels bij herhaald hergebruik hun sterkte verliezen, worden bij de productie van papier steeds ook nieuwe vezels toegevoegd.

[milieueffect]
Recycling van papier vermindert de hoeveelheid huishoudelijk afval. Het vermindert ook de noodzaak nieuwe vezels te winnen uit hout en het levert goedkopere grondstof dan houtvezels.