Lignine verwijderende bleking

Omschrijving: 

Lignine verwijderende bleking verloopt via een aantal chemische behandelingen afgewisseld met zogenaamde extractietrappen, waarbij de afbraakproducten worden afgevoerd.
Chloor speelde van oudsher een belangrijke rol bij bleking, maar door de milieuproblematiek eromheen (chloor is giftig en corrosief) zijn er alternatieven ontwikkeld: chloorgas, chloordioxide en hypochloriet kwamen opzetten in het bleekproces.
Andere trappen gebruiken vormen van zuurstof: vrije zuurstof, waterstofperoxide en ozon.
De nieuwste ontwikkeling is de toepassing van enzymen en het gebruik van formamidinsulfinzuur (FAS).
De verschillende trappen worden aangeduid met letters, waarbij
C is chloor (Cl2)
H is hypochloriet (NAclO)
D is chloordioxide (ClO2)
P is waterstofperoxide (H2O2)
O is zuurstof (O2)
Z is ozon (O3)
FAS is formamidinsulfinzuur (NH2CNHSOOH)
E is extractie met natronloog (NaOH)

Aangetekend wordt dat chloor 100% actief chloor, hypochloriet 93% actief chloor en chloordioxide 38% actief chloor is.
Een simpel procédé voor sulfietcelstof is bijvoorbeeld de toepassing van het proces C-E-H, terwijl voor sulfaatcelstof de trappen C-E-H-D-E-D vaak worden toegepast. Een combinatie van trappen (bijv. CD) komt ook voor.
Elke bleektrap verloopt langs de volgende weg: het mengen van chemicaliën – bleken – afbraakproducten en gebruikte chemicaliën uitwassen.
De trappen C, H en D mogen in TCF-processen in het geheel niet meer voorkomen, terwijl D in ECF-processen nog wel mag worden gebruikt.