Lakmoespapier

Omschrijving: 
[definitie]
Lakmoespapier is een papier dat gebruikt wordt als indicatiestrip voor het bepalen van het zuurgehalte van een vloeistof.

[toelichting]
Lakmoespapier is een vloeipapier dat nauwelijks gelijmd is. In het papier bevindt zich lakmoes, een mengsel van meerdere organische stoffen, dat verkleurt aan de hand van de zuurtegraad (pH) van de vloeistof waar de lakmoes zich in bevindt. Men doopt het papiertje in de te meten vloeistof (of druppelt de te meten vloeistof op het lakmoespapiertje) en als het papiertje rood verkleurt, is er sprake van een zure oplossing en als het papiertje blauw kleurt, is er sprake van een basische oplossing.

[milieueffect]
De productie van lakmoes is een proces dat een redelijk grote hoeveelheid afvalwater met zich meebrengt. Tegenwoordig wordt lakmoes voor niet veel andere toepassingen gebruikt dan voor lakmoespapier en de totale verontreiniging valt hierdoor wel mee.