Isopropylalcohol

Omschrijving: 
[definitie]
Isopropylalcohol (of: isopropanol = IPA) is een veelgebruikt organisch oplosmiddel.

[toelichting]
IPA wordt vooral gebruikt in de offsetdruk. Het wordt gebruikt om sneller te kunnen drukken en een constantere kwaliteit te leveren. Het nadeel is echter wel dat veel isopropylalcohol verdampt tijdens dit proces. Het wordt soms ook gebruikt als een schoonmaakmiddel voor drukplaten.

[millieueffect]
Isopropylalcohol komt nagenoeg niet in de grond of in het bodemwater omdat het zo snel verdampt. Het kan echter wel gezondheidsrisico’s met zich meebrengen in een drukkerij omdat het in een gesloten ruimte verdampt. Verder is isopropylalcohol licht ontvlambaar.