Houtslijp

Omschrijving: 
[definitie]
Houtslijp is de langs mechanische weg verkregen grondstof voor de productie van papier uit hout (veelal naaldhout), dat tot zeer kleine vezelbundels wordt verwerkt. Deze pulp bevat vrijwel alle houtdelen en wordt ook MP (Mechanical Pulp) genoemd.

[toelichting]
Aangezien deze vorm van pulp de minste chemische behandelingen ondergaan heeft, is de samenstelling bijna indentiek aan het hout wat gebruikt is om deze pulp te verkrijgen. Papier dat hiervan gemaakt wordt, is het minst bestand tegen verkleuring (door de grote hoeveelheid lignine die nog in de pulp zit) maar het papier heeft wel een hoge opaciteit en drukinkten hechten goed aan dit papier.

[milieueffect]
Deze vorm van papierpulpproductie heeft een erg hoge opbrengst maar kost meer energie dan andere productieprocessen. Ook de slechte bestendigheid tegen degradatie door UV-licht is een belangrijke factor voor de keuze voor houtslijp. Voor bijvoorbeeld kranten en ander drukwerk van tijdelijke aard is deze pulp echter uitermate geschikt.