Houtkap

Omschrijving: 

Het omhakken/omzagen van bomen. Ook wordt gesproken van het oogsten van hout.
Als bomen zo oud zijn geworden dat daardoor de kans op omwaaien groter wordt, worden ze gekapt.
Deze eindkap kan op meerdere manieren gebeuren: perceelsgewijs, in stroken, in groepen of als schermkap, waarbij 10 tot 30 bomen per hectare gespaard blijven als scherm voor jonge aanplant
De keuze voor de manier van houtkap hangt af van de conditie van het bos en van wat er verder met de vrijgekomen ruimte gaat gebeuren.
De schors en de takken (de kroon) worden vaak in het bos achtergelaten. Dat is goed voor de vorming van humus en kleine dieren kunnen erin en eronder veilig schuilen.