FSC (Forest Stewardship Council)

Omschrijving: 

[definitie]
FSC (Forest Stewardship Council) is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer volgens standaarden stimuleert, en daaraan het FSC-keurmerk koppelt.

[toelichting]
FSC staat voor ‘Forest Stewardship Council’, of in het Nederlands ‘Raad voor Goed Bosbeheer’. Het is een internationale ngo (non-gouvernementele organisatie) die in 1993 werd opgericht door boseigenaars, de houtsector, sociale bewegingen en milieuorganisaties. FSC is een ledenorganisatie waarbij elk lid (individu of organisatie) wordt onderverdeeld in de ecologische, sociale of economische kamer. Dankzij deze structuur verenigt FSC ecologische, sociale en economische belangen.
Boseigenaren die volgens de 10 FSC-principes werken, kunnen zich laten certificeren. FSC certificeert niet zelf  – dat doen onafhankelijke instellingen. Daarbij worden de volgende universele regels gehanteerd:

1. Het bosbeheer voldoet aan de geldende nationale en internationale wetgeving, aan internationale verdragen en afspraken en aan de principes en criteria van FSC.

2. Eigendoms- en gebruiksrechten ten aanzien van land en bosproducten zijn duidelijk gedefinieerd, vastgelegd en rechtsgeldig.

3. De formele en traditionele rechten van de lokale bevolking op land en hulpbronnen worden erkend en gerespecteerd.

4. Het sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen wordt door goed bosbeheer ook op de lange termijn in stand gehouden of verbeterd.

5. De producten en voorzieningen die het bos biedt worden zodanig efficiënt benut, dat de economische, sociale en ecologische functies van het bos ook op de lange termijn worden veiliggesteld.

6. De biodiversiteit, unieke ecosystemen en andere ecologische en landschappelijke waarden van het bosgebied worden in stand gehouden en beschermd.

7. Er wordt een beheerplan opgesteld en toegepast. In het beheerplan, dat steeds wordt geactualiseerd, staan lange termijn doelen en middelen duidelijk omschreven.

8. De toestand van het bos, de oogst, de handelsketen en managementactiviteiten worden regelmatig getoetst, evenals de sociale en ecologische effecten hiervan.

9. Bosbeheer in bossen met een hoge natuur- of cultuurwaarde wordt met extra zorg uitgevoerd, waarbij kenmerkende eigenschappen worden behouden en versterkt.

10. Bosplantages moeten eveneens volgens de principes 1 tot en met 9 worden beheerd. Bosplantages kunnen dienen als aanvulling op de houtoogst uit natuurlijke bossen, waarmee bovendien de (exploitatie) druk op natuurlijke bossen afneemt. Het behoud en herstel van natuurlijke bossen dienen tegelijkertijd te worden bevorderd.

Het marktaandeel van FSC-hout op de markt steeg van 4% in 1999 naar 17% in 2007. FSC wil dit percentage in de komende jaren verder laten stijgen tot uiteindelijk 50% in 2015.
Er zijn andere keurmerken die eveneens naar duurzaam bosbeheer streven, zoals PEFC.

Van FSC-hout kan FSC-gecertifieerd papier en uiteindelijk FSC-gecertificeerd drukwerk worden gemaakt. Voorwaarde is wel dat de elke schakel in de handelsketen (‘Chain of Custody’) voldoet aan de FSC-normen en ook als zodanig is erkend. Een niet-gecertificeerde drukker mag geen FSC-logo gebruiken of vermelden dat het product ‘op FSC-papier is gedrukt’.

[milieueffect]
De keuze voor FSC-gecertificeerd papier en drukwerk stimuleert verantwoord bosbeheer.