Ecolabel

Omschrijving: 

[definitie]
Het Europees Ecolabel is een milieukeurmerk voor diensten en producten.

[toelichting]
Het Ecolabel is ingesteld door de Europese Unie. Een onafhankelijke instelling toetst diensten en producten aan vastgestelde criteria. Het keurmerk wordt toegekend aan diensten en producten die minder milieubelastend zijn dan vergelijkbare diensten en producten. Het Ecolabel voor papier heeft met name betrekking op de milieubelasting van de papierfabriek.
Meer informatie over het Europees Ecolabel is te vinden op www.europeesecolabel.nl.

[milieueffect]
Papier met een Ecolabel is minder milieubelastend dan vergelijkbare papiersoorten die niet over dit label beschikken.