Dunning

Omschrijving: 

Bij dunning wordt een deel van de bomen verwijderd. En dan gaat het niet alleen om zieke of slechte bomen, maar ook om gezonde bomen die een andere boom in de weg staan. De beste boom (of de gekozen soort boom) blijft staan en krijgt door de dunning alle ruimte om te groeien. Het bos wordt daardoor gezonder en sterker. Ook de struiken en planten aan de grond profiteren van dunning: ze krijgen meer licht en ruimte om te groeien.
Dunning is onderdeel van bosbeheer en bevordert de groei van bomen. Verantwoord bosbeheer, waarbij voor gekapte bomen nieuwe exemplaren worden aangeplant, draagt bij aan het in stand houden en uitbreiden van het bosareaal.