Der blaue Engel

Omschrijving: 

[definitie]
‘Der blaue Engel’ is een  eco-label dat, onder toezicht van het Duitse Ministerie voor Milieu, producten certificeert die zich volgens vastgestelde criteria als minder milieubelastend onderscheiden van soortgelijke producten.

[toelichting]
Het ‘Blauwe Engel’ label werd in 1978 door de Duitse overheid in het leven geroepen en is daarmee een van de oudste milieucertificaten. Inmiddels beschikken meer dan 10.000 producten in 80 verschillende productcategorieën, waaronder papier, over het label. Papiersoorten die voldoen aan de voorwaarden die door ‘Der blaue Engel’ zijn vastgelegd in RAL-UZ 14, zijn gemaakt van 100 procent uit ‘post-consumer’ gerecyclede papiervezels. Daarnaast kent Der blaue Engel ook een certificering voor ‘Druck- und Pressepapier’ dat uit ‘overwegend’ oud papier (RAL-UZ 72) bestaat.
Op de website van Der blaue Engel (http://www.blauer-engel.de/) is een lijst beschikbaar van alle aanbieders van gecertificeerde papiersoorten.

[milieueffect]
Hergebruik van oud papier beschermt de bossen. De invloed op het milieu bij de papierproductie uit gerecyclede vezels is minder groot dan bij het gebruik van nieuwe houtvezels, doordat er minder broeikasgassen worden uitgestoten, minder water wordt gebruikt en minder water wordt vervuild.