Chemi Thermo Mechanical Pulp

Omschrijving: 

[definitie]
Bij dit proces wordt het hout van tevoren zowel verwarmd als voorbehandeld met chemicaliën

[toelichting]
Dit proces is net als het CRMP-proces een zogenaamd hybride proces omdat het een combinatie van chemisch en mechanisch ontsluiten betreft. Bij het CTMP-proces is er echter sprake van twee voorbehandelingen, een chemisch en de andere thermisch. Men laat de chemicaliën (net als bij CRMP) in het hout trekken om de mechanische ontsluiting te vergemakkelijken. Ook hier zijn de condities relatief mild doordat de lignine niet volledig verwijderd of gemodificeerd wordt.

[millieueffect]
Het rendement van het CTMP-proces is lager en het afvalwater is verder verontreinigd. De kwaliteit van het papier is wel hoger en de energieconsumptie is in vergelijking met het reguliere TMP-proces veel lager doordat de voorbehandelde vezels makkelijker te ontsluiten zijn.