APEO (alkylfenolethoxylaten)

Omschrijving: 
APEO (alkylfenolethoxylaten) kunnen worden toegevoegd aan reinigingschemicaliën, ontinktingschemicaliën, schuiminhibitoren, dispergeermiddelen of coatings. Door de nadelige milieueigenschappen staan alkylfenolethoxylaten sterk ter discussie.

Alkylfenolethoylaten behoren tot de groep van niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen. De nonylfenolethoxylaten (NPEO) zijn van deze groep het bekendst. Deze groep van stoffen werd in het verleden in grote hoeveelheden gebruikt. Er is echter gebleken dat de afbraakproducten van deze stoffen (met name het nonylfenol) zich ophopen in het milieu. Daarnaast wordt nonylfenol verdacht van eigenschappen die de hormoonhuishouding van mens en dier verstoren. In Nederland worden alkylfenolethoxylaten daarom al sinds 1990 door de leden van de NVZ niet meer gebruikt in was- en reinigingsmiddelen voor zowel de consumentenmarkt als voor de professionele markt. Vanaf januari 2005 geldt er in de hele EU een verbod op het gebruik van NPEO’s in was- en reinigingsmiddelen.
Hoewel NPEO niet meer gebruikt wordt in was- en reinigingsmiddelen, meten diverse organisaties nog steeds geringe hoeveelheden NPEO in het milieu. Een reden hiervoor is dat NPEO nog steeds gebruikt wordt in formuleringen van bestrijdingsmiddelen die de textielweefsels moeten beschermen tijdens het transport vanuit landen buiten de EU. Bij de eerste keer wassen van deze weefsels komen deze stoffen dan alsnog in het milieu terecht.