Antischuimmiddelen

Omschrijving: 
[definitie]
Antischuimmiddelen zijn middelen die toegepast worden om schuimvorming te voorkomen of om schuim, nadat het gevormd is, te verwijderen.

[toelichting]
De meeste chemicaliën die gebruikt worden als antischuimmiddel functioneren zowel als antischuim en als schuimverwijderaar. Antischuimmiddelen zijn vaak erg oppervlakte-actief en lossen slecht op in water. Als gevolg hiervan verspreiden antischuimmiddelen zich erg snel over het wateroppervlak waardoor de wand van gevormde belletjes of schuim verdund worden (en dus eerder kapot gaan). In het verleden werden vaak op olie gebaseerde producten gebruikt, maar men is in verband met het millieueffect overgestapt op antischuimmiddelen op siliconenbasis. Soms bevatten antischuimmiddelen ook hydrofobe silicadeeltjes die dienen om de gevormde schuimbellen kapot te prikken.
Antischuimmiddelen worden vaak toegepast om ongewenste schuimvorming bij onder andere het zeven en het opbrengen van de coating tegen te gaan.

[millieueffect]
De chemische samenstelling van antischuimmiddelen is erg divers, en het is hierdoor erg lastig om iets te zeggen over het millieueffect. Sommige oppervlakte-actieve stoffen zijn giftig voor zowel mensen als dieren, en kunnen er voor zorgen dat verontreinigingen beter door water verspreiden. Het gebruik van deze stoffen kan er ook voor zorgen dat afvalwater dieper in de grond doordringt en op deze manier schade aan het milieu toebrengt.