Doelstelling papierpraat

Omschrijving
Papierpraat.nl heeft zich tot doel gesteld degelijke, onafhankelijke informatie over de herkomst en samenstelling van papier te verstrekken, zodat een op het milieu betrokken keuze voor papier kan worden gemaakt. In eerste instantie bedoeld voor ontwerpers, drukkerijen en opdrachtgevers.

Nederland behoort – omgerekend per hoofd van de bevolking – tot de grootste papierverbruikers ter wereld. Door bewuster gebruik te maken van papier dat minder milieubelastend is, dat geproduceerd wordt onder goede sociale omstandigheden en economisch in balans is, is er veel duurzaamheidsrendement te behalen.

Het ontstaan van papierpraat.nl 
Papierpraat is een initiatief uit 2006 van Cia Franssens en Janny Oei, beiden werkzaam in de grafische sector. Zij besloten zich in te gaan zetten voor de ontwikkeling van een gebruikersvriendelijk instrument – een website – die mensen in staat te stelt een bewuste keuze voor papier te maken.
Cia en Janny voerden veel gesprekken met mensen uit de houtsector, de bossector, certificeringsorganisaties, fabrieken, allerlei overkoepelende organisaties, papiergroothandels, de chloorindustrie en gentechnologie. Dat leidde naar het in kaart brengen van alle informatie rond papier, die vervolgens werd vastgelegd in de vorm van een stamboom en een database.

Doelstelling van de website
Papierpraat bevordert de betrokkenheid, kennis en bewustwording rond duurzaamheidsaspecten van grafische papierproducten, en (daarmee) de op het milieu betrokken papierkeuzemogelijkheden, middels het verstrekken van degelijke en onafhankelijke informatie over de herkomst en samenstelling van grafisch papier. Papierpraat werkt naar een nauwe samenwerking met andere partijen die een zelfde doel nastreven.

Door de specifieke inhoudelijke vormgeving van de website wordt rekening gehouden met de verschillende niveaus van de bezoekers.